SITCO rozšiřuje nabídku svých služeb

Začlenění NS Solution (dříve Nákupní servis) do obchodně-investiční platformy SITCO znamená nové možnosti spolupráce a širší nabídku služeb pro naše partnery. Nákupní servis tak posílí nabídku atraktivních služeb v rámci skupiny a zároveň získává nové možnosti pro svůj další rozvoj.

„Stále se držíme svých hodnot a pokračujeme v dosavadních aktivitách. Analýza procesu nákupu, poradenství v oblasti vstupních nákladů, nákup pro veřejnou správu, nebo pomoc v komplikovaném procesu veřejných zakázek – to vše jsou oblasti, ve kterých pomáháme našim partnerům a vždy s důrazem na úsporu vstupních nákladů. Ctíme etický kodex a potřeby našich partnerů. Se silným partnerem na nové platformě SITCO směřujeme ke komplexnějším projektům.“ říká Karel Kuklík, jednatel společnosti NS solution.

 

„SITCO posiluje a hodlá dále posilovat ve snaze přinášet svým zákazníkům komplexní služby v oblasti manažerského poradenství a řízení, rozvoje moderních technologií, digitalizace a kybernetické bezpečnosti“ uvedl Ing. Jiří Beran MBA,MSc,  Equity Partner SITCO a.s.