Kompletní nabídka služeb Nakupního servisu

Kompletní nabídka služeb a produktů

Nákupní servis je specializovaná společnost, která se komplexně zabývá problematikou vstupních nákladů.

Námi poskytované služby pomáhají primárně nalézat úspory ve všech vstupních nákladech. Zvyšujeme jejich efektivitu a pomůžeme nastavit všechny s tím související strategie a procesy. Výsledkem je vyšší plnění ekonomických cílů všech našich klientů.

Zkušenosti máme s poskytováním služeb menším, středním, či korporátním společnostem, státní správou i neziskovými organizacemi.

Níže najdete podrobnější informace k našim jednotlivým službám: