9.díl: Jak moc má smysl věnovat se průběžnému hodnocení dodavatelů – není to jen ztráta času?

Dnes se nám poprvé dostal na stůl dotaz týkající se hodnocení dodavatelů. Jsme rádi, že si čtenáři význam této činnosti uvědomují – české firmy totiž o kvalitě dodavatele málokdy přemýšlejí systematicky. A když už se k posuzování úrovně spolupracujících firem odhodlají, většinou jde spíše o dodavatele přímých materiálů než těch nepřímých.   Je až s podivem, jak často podnikatelé ignorují zásadu, že samotný dodavatel i jeho dodávky by měly být hodnoceny a vyhodnocovány – a to jak před zahájením spolupráce, tak v jejím průběhu. Nejlépe k tomu poslouží jednoznačně nastavená kritéria neboli KPI (Key Performance Indicators – klíčové indikátory výkonu). Podle našeho názoru je opomíjení takového postupu pro firmu vyloženě nebezpečné, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé si bez něj nemůžete být jisti stabilitou dodavatelského subjektu – a jak se bez takových informací chcete rozhodnout, jestli je pro vás jako partner akceptovatelný? Za druhé je třeba prověřovat též kvalitu dodávek zboží či služeb – jinak nebudete mít jistotu, zda odpovídá vašim potřebám.   Akceptovatelnost dodavatele můžete hodnotit, i když s tím nemáte žádné zkušenosti. Podívejte se na něj zkrátka z různých úhlů pohledu a ze „střípků“ se vám poskládá komplexní mozaika. Jaká je jeho finanční stabilita? Nechcete být přece ohroženi tím, že se taková firma dostane do finančních problémů a výpadek dodávek naruší váš byznys. Dalšími důležitými kritérii může být úroveň komunikace, ochota řešit problémy nebo dostupnost a ověřitelnost referencí. Věnujte pozornost celkovému chování společnosti (porovnejte ji s vystupováním svých etablovaných dodavatelů) a nerozpakujte se zapátrat, jak se o potenciálním partnerovi hovoří v příslušných kruzích trhu a jaké o něm kolují zvěsti. Z předchozích řádků jste asi vycítili, že zatímco některé KPI jsou striktně měřitelné, jiné budou spíš subjektivního rázu. Netřeba se kvůli tomu stresovat, tak to prostě je.   Nyní se podíváme na způsoby hodnocení dodávek, které už by měly být vždy měřitelné. Pokud se bavíme o zboží, standardně byste měli posuzovat zejména kvalitu, dodržení požadovaného termínu dodání. Další kritéria mohou být nastavena podle konkrétních požadavků spolupráce: například dodržení objednaného množství. Každé z takových kritérií by mělo být jasně definované a objektivně počitatelné. Také služby lze hodnotit – buď jejich jednotlivými uživateli, nebo komplexně. Podle druhu servisu přicházejí v úvahu KPI jako kvalita, rychlost či schopnost změny. Při hodnocení přiřaďte jednotlivým položkám bodovou škálu „od do“ a velmi rychle zjistíte, jak si služba stojí.   Ať už řešíte dodavatele služby, nebo zboží, vždy byste měli hodnotit jeho práci v pravidelných a předem stanovených intervalech. Na základě výsledků lze navrhnout různé změny i nápravné akce, a samozřejmě s dodavatelem diskutovat a společně hledat optimální nastavení spolupráce. Závěrem dodejme, že detailní znalost dodavatele a průběhu kooperace vám pomůže i při různých vyjednáváních nebo přípravě strategií. Bez dat totiž jen obtížně můžete adekvátně reagovat.

Při hodnocení je dobré zohlednit, jestli se jedná o dodavatele strategického, nebo jednorázového. Na každého z nich totiž patrně budete mít jiné měřítko. Některá firma u dlouhodobého partnera spíše „přimhouří oko“, jiná u něj o to více trvá na preciznosti – vždyť mu přece dává opakovaně vydělat. Ať už to máte nastaveno jakkoliv, nebuďte na žádný typ dodavatele příliš mírní – jde koneckonců o vaše peníze.

logo-nakupni-servis