8. díl: KPI – hodnocení dodavatelů

Dneska se nám dostal na stůl dotaz týkající se hodnocení dodavatelů.  Zajímavé téma to je z toho důvodu že hodnocení kvality dodavatele není standardem a pokud už hodnotíme pak spíše dodavatele přímých materiálů než nepřímých.

V Je to jedna z věcí, na kterou se často zapomíná, a to že dodavatel a jeho dodávky by měli být hodnoceny a vyhodnocovány, a tudíž by měly být nastaveny tzv KPI neboli Key Performance Indicators česky Klíčové indikátory výkonu.

Každopádně hodnotit dodavatele je velmi důležité, a to ze dvou hlavních důvodů za prvé, abychom si byli jisti akceptovatelnosti samotného dodavatel z pohledu jeho stability a za druhé ze strany kvality dodávky zboží či služby.

Jak hodnotit akceptovatelnost dodavatele?  Podívejme se na ně z různých pohledů. Jaká je jeho finanční stabilita – nechceme být ohroženi tím, že se dostane do finančních problémů a může nás ohrozit. Samozřejmě záleží, jestli se jedná o strategického dodavatele nebo jednorázového. Patrně na každého z nich budeme mít jiné měřítko. Dalšími důležitými hodnoceními může být, jak komunikuje, jak je ochoten řešit problémy, jaké má reference.  Jakým způsobem se celkově chová. Často je dobře se na dodavatele podívat z vlastních zkušeností a rozhodně není nic proti ničemu vědět co se děje na trhu a jaké jsou o něm zvěsti. To utváří náš pohled na dodavatele. Je samozřejmé, že jsou zde měřítka měřitelná a samozřejmě i dost subjektivní. Ale tak to proste je. Ne každému a je to tak i ve společnostech vyhovuje každý

Co je však velmi důležité, to je hodnotit dodávky dodavatele. Ty už by měli být měřitelné. Pokud se bavíme o zboží, pak by standardně měla měřit kvalita, dodržení požadovaného termínu dodání. Další kritéria mohou být nastavena podle konkrétních požadavcích jako například dodržení objednaného množství. Každé s kritérií by mělo být jasně definované a objektivně počitatelné.

Pokud se bavíme o službách, tak i ty se hodnotí. Bud jednotlivý uživatelé nebo i občasných komplexním hodnocením. Podle druhu služby jsou uvedeny jednotlivá kritéria jako například kvalita, rychlost, schopnost změny a jednotlivým kritériím dáme hodnotící škálu.

Ať už hodnotíme dodavatele služeb nebo zboží vždy bychom měli v jasné definovaném období vyhodnocovat výsledky každého dodavatele a na jejich základech lze navrhnout různé změny a nápravné akce a lze takto s dodavatelem diskutovat, a tak hledat a nastavovat optimální spolupráci. V neposlední řadě si i uvědomme že znát dodavatele a vědět, jak dodává nám může pomoci i při různých vyjednáváních nebo přípravě jakékoliv strategie. Protože bez dat neexistuje adekvátní reakce.
logo-nakupni-servis