7.díl: Jsme malá firma, my nákup nepotřebujeme!?

Sešlo se nám hned několik otázek, které mě svým způsobem překvapily. Zjednodušeně je lze shrnout do jediné: Jsme malá firma, na co by nám byl
nákup?

 

Nákup je samozřejmě nezbytný v každé, tedy i v sebemenší firmě. Náklady má každá z nich a musí s nimi umět efektivně pracovat. Domnívám se
tedy, že i sebemenší firma musí znát své nákladové položky, dlouhodobost
a řešit plánování.

 

Nákup totiž není o instituci či nějakém oddělení, ale především o systému,  který umožní udržet výdaje pod drobnohledem, a to jak současné, tak
plánované do budoucna.

 

Velký problém však vidím v tom, že mnoho majitelů či jednatelů společností má pocit, že nákupu na rozdíl od prodeje rozumějí všichni. Vždyť je to
jen o tom „váčku s penězi, který držím v ruce“. Občas mám pocit, že si někteří lidé myslí, že když umějí nakoupit ve slevě v nejbližším supermarketu, je z nich najednou nákupní guru. Ano, je
to o tom váčku s penězi. Ale jde o to, aby ten váček co nejdéle vydržel a abychom pořídili vše, co potřebujeme.

 

Ať jsme velká, či malá firma, vždycky platí, že musíme umět spočítat
TCO (total cost of ownership – celkové náklady spojené s nákupem), že
musíme jasně vědět, co chceme, jaké to má mít parametry a jak to chceme.
Musíme si umět vyjednat takové podmínky, aby byly pro nás v dané chvíli výhodné, a to nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu. Uvědomit si, že základem dobrého nákupu je i budování partnerství s jasně definovanými parametry.

 

Každá firma hledá svou strategii ve smyslu, co bude vyrábět a prodávat, často však zapomíná, že strategie musí existovat také na vstupech.
Efektivní firma s potenciálem růstu musí znát nejen pouhé ceny nákupu, ale veškeré náklady. Tedy nejen z pohledu pořizovací ceny, ale musí
také zohlednit, kolik bude stát i skladování, doprava, servis… Stejně jako
chceme znát náklady na výstupu. Bez toho to prostě nejde.
Uvědomme si, že nákup je opravdu strategie, která je jedním z pilířů každé společnosti, a že někdy se vyplatí vzít si odborníky na nákup, aby naši
efektivitu prověřili.

 

Přemýšlejme o nákupu v celkových souvislostech a pak si odpovězme
na otázku, zda potřebujeme nákup i v malých firmách.

Při hodnocení je dobré zohlednit, jestli se jedná o dodavatele strategického, nebo jednorázového. Na každého z nich totiž patrně budete mít jiné měřítko. Některá firma u dlouhodobého partnera spíše „přimhouří oko“, jiná u něj o to více trvá na preciznosti – vždyť mu přece dává opakovaně vydělat. Ať už to máte nastaveno jakkoliv, nebuďte na žádný typ dodavatele příliš mírní – jde koneckonců o vaše peníze.

logo-nakupni-servis