1.díl: „Jaká je funkce strategického nákupu ve společnosti?“

Nejvýznamnější cíl a přínos strategického nákupu spočívá v dohledu nad náklady podniku. 

 

Jinými slovy, správně vedený nákupní systém se stává hlavním arbitrem jak nad OPEX (provozními náklady), tak nad CAPEX (náklady investičními). A dokáže ušetřit firmě peníze nejen zhodnocením výdajů, ale i zefektivněním příslušných procesů.

Strategický nákup se neobejde bez podrobné analýzy účelnosti jednotlivých pořizovaných položek a úsporných opatření. Nákup také bere v potaz další metriky jako TCO (Total Cost of Ownership, celkové náklady spojené s nákupem) a KPI (Key Performance Indicators, klíčové ukazatele výkonnosti). Jen tak lze zároveň dosáhnout nové úrovně kvality nákupu, která společnosti přinese výraznou konkurenční výhodu, i úspory firemních zdrojů. Ty pak podnik využije pro svůj další rozvoj nebo stabilizaci.

Zatímco obchod a prodej mívají v hierarchii podniku přesně stanovené místo, u nákupu tomu tak pohříchu často není. Přitom právě v této oblasti se skrývají nákladové rezervy, jejichž odhalení může výrazně pomoci vylepšit cash-flow společnosti. Je úkolem top managementu zajistit, aby nákupu byla věnována dostatečná pozornost a aby si celý tým uvědomoval jeho význam – nákup prostě musí být vidět a slyšet.

Nákup lze vnímat také jako vstupní bránu do společnosti – hlavní kontaktní uzel, jehož prostřednictvím s ní dodavatelé navazují vztahy. Proto by o něj měli pečovat odborníci schopní vybrat ty nejvhodnější partnery, s nimiž vyjednají optimální podmínky spolupráce a následně je zakotví do smluv. Ať už strategický nákup zajišťuje kmenový zaměstnanec, nebo najatý externí specialista, musí tedy jít o zdatného vyjednavače a analytika. A to směrem dovnitř vůči vedení podniku i navenek při jednáních s potenciálními dodavateli. Všechny zapojené strany dosáhnou úspěchu, pokud si uvědomí, že nákup je především o vzájemné komunikaci, o nastavení i dodržování jasných pravidel a v neposlední řadě o systematické práci s nákladovými položkami.. 

 

logo-nakupni-servis