Nákup IT technologií (IT/ICT)

Specifičnost tohoto nákupu spočívá v jeho složitosti, komplexnosti a různorodosti. Nejedná se zde již o nákup pouhých komodit, ale o pořízení mnoha vzájemně souvisejících součástí, jako je HW, SW, licenční politika, instalace, integrace se stávající infrastrukturou, migrace, projektové řízení, dokumentace, krizové plány, SLA, servisní smlouva, doba životnosti nakupovaného IT/ICT a v neposlední řadě i způsob financování.

„Nákup IT/ICT bývá velmi specifický nákupní projekt“

Velmi důležitou a mnohdy podceňovanou roli při pořizování ICT hraje faktor zvaný TCO – Total Cost of Ownership. A proto je tu více než nutné, mít nastavenou jasnou strategii. Společnost Nákupní servis Vás bezpečně provede při pořizování IT/ICT i tímto nákupním procesem:


  • nastavení projektu, jeho jednotlivých fází a jeho vedení
  • spolupráce na specifikaci výběrového řízení
  • vedení poptávkového řízení, jeho vyhodnocování a následné vyjednávaní
  • nastavení licenčních podmínek
  • nastavení podpory
  • nastavení dlouhodobé spolupráce s dodavatelem
  • spolupráce na smluvní dokumentaci
  • krizový management


Nákupní servis na základě analýz připravuje reporty a doporučení, na jejichž základě jste sami schopni v každé fázi projektu dělat relevantní rozhodnutí o dalších krocích. Neděláme nic za Vašimi zády, jsme plně transparentní, máte vždy poslední slovo.

Výsledkem spolupráce s Nákupním servisem je realizovaný nákup, kdy máte celý nákupní proces pod kontrolou, ideálně nastavenou spolupráci s vybraným dodavatelem a jasně definované TCO neboli „Nákup z pohledu dlouhodobých celkových nákladů“.

Pro výhodnou nezávaznou nabídku nám napište ještě teď! Jsme tu pro Vás.