Nákup diskového pole pro humanitární organizaci

Naším klientem byla nezávislá humanitární organizace, operující ve 20 zemích světa. Její operace jsou řízeny vždy v dané lokaci a centrála poskytuje infrastrukturu a IT zázemí. Fungování IT a komunikace je pro ně kriticky důležitá.
Vedení společnosti požádalo o pomoc při nákupu diskového pole. Udělali to proto, že sice mají odborníky na IT, ale nemají odborníka na nákup. Jejich cílem byl nákup, které vyhovuje potřebám, za co nejnižší cenu.

Co se nakupuje?


První, co jsme s klientem dělali, byla přesná specifikace požadavků. Pod označením diskové pole se rozumí externí zařízení, které obsahuje jedno nebo více zkonsolidovaných diskových řadičů komunikujících s jednotlivými servery. Fyzicky se skládá z několika pevných disků, které jsou vzájemně propojené v odlišných modech. (zdroj www.sprava-site.eu).

 

Diskové pole má různé vlastnosti a požadavky, které jsme museli vyjasnit:

 • Jaký typ a jeho inteligence? Jeden větší disk nebo více propojených menší velikostí?
 • Spotřeba el. energie?
 • Fyzická velikost?
 • Licencování
 • Jaký bude potřeba SW?

 

» Vedle požadavků na diskové pole jsme řešili i požadavky na okolí v tuto chvíli a v budoucnosti:

 • Jaké jsou návaznosti na ostatní HW ve společnosti? Je potřeba nějaký další?
 • Jaké jsou fyzické požadavky na diskové pole – bude třeba postavit novou místnost, kde bude pole umístěno? Jaké budou požadavky na tuto místnost (velikost, přístup, chlazení…)?
 • Jaký se plánuje vývoj společnosti do budoucnosti? Bude třeba růst kapacity? Jak se zajistí?

 

» Největší kouzlo nákupu – TCO, Celkové skutečné náklady (Total Cosf of Ownership)

Toto jsou představitelné požadavky, které by klient po zamyšlení dokázal definovat. My jsme ho ale vedli k definování dalších parametrů, které mají vliv na nákup samotný nebo finální výběr:

 • Jaké jsou další náklady, které vznikají?
 • Co výměna stávajícího výrobku, jak proběhne? Kdo bude likvidovat, za kolik…? Může to udělat dodavatel nového (všichni známe při nákupu ledničky…)? Je možné ho prodat a tím vydělat a snížit náklady?
 • Co obnovovací poplatky SW a HW, spojeného s diskovým polem? Kdy se platí? Kolik? Co následné služby?

Klientovi jsme pomohli definovat všechny náklady, spojené s nákupem a provozem nyní i v budoucnosti. Toto je velice důležitý prvek každého nákupu, který se ale bohužel málokdy děje – pak dojde k tomu, že se pořídí nejlevnější výrobek, splňující technická kritéria, ale vedlejší a následné náklady překvapí. A už to není nejlevnější varianta, ale nikdo to neví.

 

» Pořízení

Pak jsme řešili se zástupci finančního oddělení způsob pořízení. Jestli ho koupí do majetku hned a jak velká část bude CAPEX (investiční náklady, které zpravidla mají odpisy) a co OPEX (provozní náklady – spotřeba), nebo na leasing, případně jestli jako operativní nebo finanční.

To je z důvodu, že každá společnost má svůj přístup v rámci zákonných účetních postupů a každý způsob pořízení přináší jiné výhody a nevýhody a také náklady.

 

» Kritická zadávací dokumentace

Po obdržení přesné specifikace co se nakupuje jsme připravili zadávací dokumentaci – RFP – Request for Proposal.

Dobré RFP je takové, na jehož základě dostanete od dodavatelů stejně strukturovanou nabídku a rozpad ceny. A nikdy se to nestane😊 Protože i když je popis sebedetailnější, na obou stranách jsou lidé s různými zkušenostmi, názory, očekáváními. A tak pochopení jednoho pojmu může být odlišné. I my jsme dostali od dodavatelů různé nabídky, viz další krok.

 

» Strategie nákupu

Nákupní specialista navrhl po diskusi s klientem (zadavatelem, IT specialistou a finančním oddělením) nákupní strategii – kolik a kterých dodavatelů oslovit, jak dále vést výběrové řízení, kolik kol selekce dodavatelů. Také se definovala výběrová kritéria a jejich váha a kdo bude rozhodovat.

Je důležité uvést, že pokud chceme s dodavatelem vyjednávat, musíme znát své pozice – to, jak jsme pro něj jako firma důležití, jestli se bavíme o jednorázovém nákupu nebo dlouhodobém vztahu, jak je velký dodavatel a jakou část jeho businessu představujeme. Dodavatel to totiž ví😊

 

» Nákupní proces – vyjednávání s dodavateli

Po odeslání RFP vybraným dodavatelům jsme dostali dost dotazů. Někteří neměli část požadovaných položek k dispozici – například vlastní SW nebo možnost likvidace a nabízeli jinou variantu řešení.

Nejdříve jsme odpovídali na jednotlivé otázky tak, aby odpověď dostali všichni. Cílem byla transparentnost a zajištění stejné informovanosti. A hlavně stejné pochopení poptávky.

Díky tomu jsme nakonec dostali nabídky, které šlo snadno porovnat. I díky tomu, že jsme dodavatelům poslali šablonu pro strukturování ceny.

Po obdržení nabídek jsme se s dodavateli individuálně sešli a probrali jejich nabídku s cílem pochopení na naší straně. Někteří dodavatelé ji pak ještě upravili. Jednání se účastnil i zástupce IT klienta, který byl garantem správnosti technických požadavků a zadání.

 

» Finální jednání a výběr

Všechny nabídky jsme se zástupci klienta ohodnotili v hodnotící matici a na základě toho vybrali dva finální dodavatele, kteří nejlépe splňovali podmínky výběru. Hlavní kritérium byly celkové náklady, po splnění nutných požadavků primárně v IT oblasti (záruky, bezpečnost atd.).

S těmito dodavateli jsme pak jednali. Jednání se již neúčastnil zástupce klienta, i když mohl. Jeho strategií ale nebylo mít vlastního odborného nákupčího.

Na základě těchto jednání jsme udělali doporučení pro klienta. Proč doporučujeme daného dodavatele, jaké jsou silné a slabé stránky jeho nabízené dodávky. Klient provedl finální výběr.

 

A příběhu je konec

Klient si pořídil pole za optimální celkové náklady (cenu a budoucí náklady(, nedočkal se žádných nepříjemných překvapení typu nutnosti postavit novou místnost, protože se pole nevejde nebo nutnosti koupit nový SW a aktuálně je se spokojený se svým výběrem.