Poradenství v oblasti vstupních nákladů

Outsourcing – převzetí operativního nebo strategického nákupu Od první myšlenky na založení společnosti Nákupní servis, nám bylo všem jasné, že budeme poskytovat hlavně konzultační služby. Této myšlence jsme stále věrní, a proto od samého začátku poskytujeme našim klientům odborné poradenství v těchto oblastech.

„Poradenství v oblasti vstupních nákladů zahrnuje:“

Úspora nákladů

 • expertiza toho, co vlastně nákup přináší
 • identifikace úspor v nákladech i procesech
 • znalost potenciálu úspor nákladů

Efektivita nákupních procesů

 • jasné definování procesů
 • přehledné nastavení směrnic
 • diverzifikace strategického a operativního nákupu
 • zavedení transparentní vzájemné komunikační linie

Nákupní oddělení

 • správného rozdělení rolí v procesu nákupu
 • jasné zařazení funkce nákupního oddělení v organizaci
 • napojení nákupu na ostatní oddělení společnosti
 • zvýšení efektivity nákupního oddělení

Nákupní strategie

 • rozdělení nákupů dle specifik jednotlivých komodit
 • ujasnění představ a způsobů nákupu
 • definice cílů nákupního procesu
 • nastavení konkrétních strategií pro jednotlivé komodity
 • vedení výběrových řízení
 • způsoby vyjednávání

Nákupní metriky

 • výpočet úspory nákladů různými způsoby
 • TCO – Total Cost of Ownership
 • KPI – Key Performance Indicator

Nákupní systém

 • pomoc při výběru nákupního systému
 • spolupráce či vedení projektu implementace nákupního systému

Smluvní dokumentace

 • pomoc při vytváření smluv či jejich šablon z pohledu byznysu
 • návrhy změn v existujících smlouvách
 • pomoc při výběru systému na contract management a jeho implementace

Nebojte se zeptat na cokoliv co Vás trápí, co chcete vědět v rámci vstupních nákladů a my Vám obratem odpovíme.