Nákup pro veřejnou správu

Máme zkušenosti s nákupem pro státní správu, a proto nabízíme pomocnou ruku i při realizaci veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb.

„Zajistíme transparentní výběrové řízení – dle zákona a s tahem na branku“

Provedeme vás procesem veřejné zakázky tak, aby splňovala veškeré náležitosti a aby byl vybrán nejvýhodnější dodavatel z pohledu ceny i kvality. Při výběrovém řízení zajistíme také další legislativní parametry jako transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace a přiměřenost. Ukážeme vám, jak se co nejrychleji dobrat k výsledku nejen za dodržení všech specifických pravidel, ale i s maximální optimalizací nákladů.

 

Hlavní výhody

  • úspora nákladů i času
  • jistota souladu s legislativou
  • garance transparentnosti
  • snížení administrativní zátěže

 

Co pro vás zajistíme?

  • analýzu potřeb
  • přípravu specifikací výběrového řízení
  • dokumenty požadované zákonem
  • pomoc při vyhodnocování nabídek
  • vyjednávání s dodavateli
  • výkaznictví dle platné legislativy

Zkuste zaslat nezávaznou poptávku a hned si můžete spočítat jak jste s námi na tom