Nákup pro veřejnou správu

Máme zkušenosti s nákupem pro státní správu, a proto nabízíme pomocnou ruku i při realizaci veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb.

I v té sebemenší obci v ČR musí čas od času místní samospráva zrealizovat nějaké to výběrové řízení. Z našich zkušeností ale známe obavy zadavatelů, zda jsou tyto tendry správně realizovány a zda přesně kopírují literu zákona.


Pomůžeme Vám již při správné kvalifikaci daného výběrového řízení. Zákon rozděluje dle různých specifik veřejné zakázky na 3 základní typy:

  • Veřejná zakázka malého rozsahu
  • Veřejná zakázka podlimitní
  • Veřejná zakázka nadlimitní


Je dobré si také uvědomit, že zákon o veřejných zakázkách není postaven jen na nejlevnější ceně, ale předpokládá dodržení 4 základních zásad:

  • transparentnost
  • rovné zacházení
  • zákaz diskriminace
  • přiměřenost


Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky, aby splňovala všechny náležitosti a aby byl vybrán nejvýhodnější dodavatel jak z pohledu ceny, tak i kvality dodávky či služby.

Nákup dle zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. není jednoduchý a my Vám ukážeme, jak lze dosáhnout maximální optimalizace nákladů za dodržení všech jeho pravidel.


Zkuste zaslat nezávaznou poptávku a hned si můžete spočítat jak jste s námi na tom