Analýza procesu nákupu

„Ne každý z nás umí všechno“ a to platí i o nákupu!

Každý firemní proces, či obsah interních směrnic je nutné pravidelně aktualizovat. Zkontrolovat, zda reflektuje aktuální legislativní požadavky, zda je stále efektivní, nebo jestli ještě vůbec funguje. Vždy je přínosné, zhodnotí-li je někdo nezávislý, někdo, kdo přinese i pohled z jiného úhlu.

„V rámci této služby nabízíme onen nezávislý pohled na nákup klienta“

Úspory nákladů vznikají i v optimalizaci procesů či celého nákupního systému. Do této služby spadají tyto oblasti:

  • procesy a směrnice
  • začlenění nákupu ve společnosti
  • rozsah nákupu
  • nákupní plány
  • položková nákupní báze a jejich strategie
  • smluvní dokumentace
  • automatizace a SW vybavení
  • metodiky nákupních metrik – KPI, úspory a TCO

Výsledkem této analýzy, je návrh změn vedoucích ke zvýšení efektivity, optimalizace a úspor.

Na základě nálezů a doporučení Vám pomůžeme se změnami v nastavení procesů, směrnic, nákupních metrik i všech funkcí týkající se nákupu. To vše děláme s ohledem jak na jeho plnou akceschopnost, tak hlavně na maximální dosažení Vašich ekonomických cílů.

Umíme Vám pomoci i s revizí a analýzou současných dodavatelských smluv. Na jejich základě připravíme návrh kroků, vedoucích k optimalizaci daných nákladů, případně Vám pomůžeme vést jednaní s Vašimi dodavateli.

Pokud chcete ušetřit, stačí si zažádat o nezávaznou nabídku