Analýza procesu nákupu

„Ne každý z nás umí všechno“ a to platí i o nákupu!

Každý firemní proces či obsah interních směrnic je nutné pravidelně aktualizovat. Bez revizí se nákup ve společnosti může stát zbytečně drahým, nefunkčním a pomalým. Mnoho firem však na takové analýzy nemá čas, kapacity ani specializované zaměstnance. A pokud už v týmu pracují, bývají příliš svázáni dosavadní praxí – chybí jim pohled „out of the box“. Nebo si zkrátka myslí, že to není potřeba.
Nákupní servis je tu od toho, aby vám na nákupní aktivity poskytl profesionální a nezávislý náhled – bez předsudků a neovlivněný vztahy ve společnosti. Naše analýza vám pomůže snížit náklady, přenastavit procesy a zajistit nejoptimálnější spolupráci s dodavateli. To vše s důrazem na dosažení vašich ekonomických cílů.

„Zhodnotíme váš nákup nezávislýma očima a navrhneme potřebné změny“

Nejprve prodiskutujeme s managementem aktuální stav nákupu, jeho cíle a silné i slabé stránky. Podíváme se na jednotlivé kroky a zhodnotíme, zda skutečně odpovídají vašim představám. Propočítáme náklady a zjistíme, kde můžete ušetřit peníze i čas. Samozřejmostí je kontrola souladu nákupních procesů s legislativou. Vaše informace jsou po celou dobu v bezpečí – spolupráci zaštitují smlouvy o mlčenlivosti i další právní dokumenty. Výsledkem analýzy jsou konkrétní doporučení, která jsme připraveni pomoci zavést do praxe.


Hlavní výhody

 • vyšší efektivita i rychlost nákupu
 • optimalizace procesů
 • výrazné úspory vstupních, průběžných i procesních nákladů


Co při analýze zkoumáme?

 • začlenění nákupu do struktury společnosti
 • jednoznačné procesy a směrnice
 • rozsah nákupu dle reálných potřeb
 • dlouhodobé nákupní plány
 • databázi položek nákupu
 • smluvní dokumentaci
 • automatizaci části nákupu pomocí softwaru
 • metodiky nákupních metrik a jejich využití: KPI, úspory a TCO

Pokud chcete ušetřit, stačí si zažádat o nezávaznou nabídku